Седми европейски форум на социалното предприемачество


От 16 до 18 април в хотел „Маринела” в София се проведе „Седми европейски форум на социалното предприемачество”, организиран от Министерство на труда и социалната политика на Република България с тясно сътрудничество с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Това е една голяма възможност за участващите социалните предприятия да споделят опит и да повишат осведомеността относно добавената стойност, с която предприятията биха могли да помогнат за развитието на всяка европейска държава.

Европейските политически институции и тези на страните-кандидати, представители на международните организации, социални партньори и обществото се срещнаха на Международната конференция „Социална икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ Европейски съюз”, провела се също от 16 до 18 април.

Поканена от Министерството на труда, Италианска търговска камара в България взе участие в събитието, посветено на социалното предприемачество, като представи услугите за информация и подкрепа на създаването на мрежа от социални предприятия и посрещна кмета на София, Йорданка Фандъкова, която посети събитието.

Кооперативната група “OGM” и консорциума SOL.CO от Кремона (селскостопански сектор), “Victory Farm” (селскостопански сектор), Atelier Bartavelle и Noemie Devime Paris  (моден сектор) и Mamita Botanical Sinkcare от Барселона (козметичен сектор) са някои от европейските фирми, които участваха в събитието.

За повече информация относно услугите на Business Unit “Impresa sociale”, пишете на Таня Траянова, europa@camcomit.bg, тел.  +359 2 846 32 80

2018-07-17T14:16:27+03:00юли 17th, 2018|0 Comments