Италианската търговска камара в България

Италианската търговска камара в България2013-12-17T20:19:01+02:00

Италианска търговска камара в България работи повече от десет години рамо до рамо с българските и италиански фирми, подкрепяйки ги в процеса на тяхната интернационализация. Организира инициативи насочени към облекчаване достъпа на италианските фирми на българския пазар, подпомага създаването на бизнес контакти на италианските фирми с български такива и развива активна дейност по предоставяне и разпространяване на информация посредством постоянен мониторинг на тенденциите в отделните сектори.

Италианска търговска камара в България е регистрирана по българското законодателство в СГС и е призната от Италианското правителство с Декрет на Министерство на Икономическото развитие по смисъла на Закон n. 518/70 (Реорганизация на Италианските търговски камари в чужбина).

Италианска търговска камара в България е част от Асоциацията на Италианските търговски камари в чужбина (Assocamerestero,www.assocamerestero.it), която включва 78 камари от 52 страни по света с повече от 140 офиса и над 24.000 асоциирани фирми, от които около 70% са местни фирми работещи с Италия. Данни, опит и конкретни възможности на италианската мрежа от национални камари ( 105 бр. в цяла Италия) и с италианските камари в чужбина се обменят с помощта на международната информационна платформа Pla.net.

С присъединяването на страната към ЕС се зароди Експертен съвет по Структурни фондове и Европейски програми, който има за цел да насърчи и облекчи достъпа до инициативите на ЕС от страна на фирми, институции и организми работещи на българска територия.

В офиса са активни информационни и промоционални бюра на панаирните структури на Милано и Римини за България, както и на други от по-големите оанаирни организатори, скоито Камарата работи в тясно сътрудничество.

 

[KGVID width=”500″ height=”280″]http:http://camcomit.bg/video/VIDEO_ASSOCAMERE_2012.flv[/KGVID]

This website uses cookies and third party services. Ok