Sofia, Bulgaria

Италианска търговска камара в България
Бул. ,,Княгиня Мария Луиза” 2, Бизнес център ЦУМ, ет.5 – София 1000

Тел: +359 2 8463280/1
Факс: + 359 2 9440869
Имейл: info@camcomit.bg
Уеб: www.camcomit.bg работно време от 09.30 до 18.30