ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Роза Кузмано
Роза Кузмано
Главен секретар
+359 (2) 846 32 80
+359 (2) 944 08 69

Експертен съвет по структурни фондове

и европейски програми

Таня Траянова
Таня Траянова
Зам. главен секретар

Ръководител отдел Международно сътрудничество Структурни фондове и програми на ЕС

+359 (2) 846 32 80
+359 (2) 944 08 69

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖЕНИЯ

Теодора Иванова
Теодора Иванова
Ръководител отдел панаири, изложения и събития
+359 (2) 846 32 80
+359 (2) 944 08 69
Мила Станилова
Мила Станилова
Експерт отдел Панаири, салони и събития
+359 (2) 846 32 80
+359 (2) 846 32 80/1