Assocamerestero е Асоциация на Италианските търговски камари в чужбина, създадена през 80 те години с цел валоризиране дейността на Камарите и за по-широка информираност на италианските и международни институции и представтелите на бизнеса за тази мрежа.

image002Асоциацията наброява 79 Италиански търговски камари в чужбина в 54 страни по света.

Представителната функция и институционално лоби на Асоциацията се подсилват от непрекъснатото търсене и обогатяване на сътрудничествата им с публични и частни субекти  и от директните им комуникационни дейности насочени към италианските медии, институции и фирми.

Инструментите  за реализиран на проектните дейности в мрежа и международни дейности са :

– рамкови договори, споразумения и сътрудничество с институционални и не институционални субекти

– проекти за териториален маркетинг със системата от италиански камари

– подкрепа на Италианските търговски камари в чужбина с цел да се засили развитието на системата

Италианска търговска камара в България  е интегрална част от Асоциацията, която промотира дейности за подкрепа на  Made in Italy на международно ниво.

Членуването в Италианска търговска камара в България означава да се стане член на мрежата от италиански тъговски камари в чужбина и да се ползваш от възможности за бизнез а глобално ниво. Кликнете тук и ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

За допълнителна информация можете да посетите сайта на асоциацията  www.assocamerestero.it

Гледайте на място , направено от CCIE площ в Европа, а на пазара се състои от 600 милиона потребители!