За да изпълнява по най-добрия начин своята роля на свързващо звено между двете страни, Камарата поддържа официални контакти и връзки с основните български и италиански държавни и регионални органи, институции и администрации, сред които Посолство на Италианската Република в София, Италиански институт за външна търговия – ИЧЕ София, Италиански културен институт, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р.България, Посолство на Р.България в Рим, почетните консулства на Р.България в Италия, като работи в тясна връзка с обширната мрежа от български и италиански търговски камари.

През изминалите години бяха сключени важни споразумения за сътрудничество с местни партньори, сред които Българска търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена камара – Пловдив и други териториални търговско-промишлено палати, Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, Българска агенция за инвестиции, редица браншови и двустранни камари, значими бизнес организации като Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Постоянният ръст на информационния поток, произтичащ от тази развита партньорска мрежа, води до умножаване на контактите и дава възможност за разработване и разпространяване на нови търговско-икономически възможности сред стопанските субекти на двете страни.

“Национална

Име на компанията: Национална Асоциация Хотел Ресторант Кафетерия – HO.RE.CA
xopeka

Сайт: www.xopeka.com

Бизнес сектор: horeca

“Български

Име на компанията: Български Икономически Форум
BEF

Сайт: www.biforum.org

Бизнес сектор: организатор на събития

“Сдружение

Име на компанията: Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“
BULGARIAN ASSOCIATION OF DOORS AND WINDOWS

Сайт: www.bulwindoors.org

“Асоциацията

Име на компанията: Асоциацията на месопреработвателите в България
AMB-1

Сайт: www.amb-bg.com

Бизнес сектор: хранително-вкусова промишленост

“Браншова

Име на компанията: Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост BBCWFI

Сайт: www.timberchamber.com

Бизнес сектор:  дървообработваща и мебелна промишленост

“Асоциация

Име на компанията: Асоциация на Млекопреработвателите в България
Асоциация на Млекопреработвателите в България

Сайт: www.milkbg.org

Бизнес сектор:  хранително-вкусова промишленост

“Българската

Име на компанията: Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката
BASEL

Сайт: www.bcee-bg.org

Бизнес сектор: електроника

“Националната

Име на компанията: Националната лозаро-винарска камара
NVWC

Сайт: www.bulgarianwines.org

Бизнес сектор: хранително-вкусова промишленост

“Изпълнителната

Име на компанията: Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
BSMEPA

Сайт: www.sme.government.bg

“Интер

Име на компанията: Интер Експо Център
Интер Експо Център

Сайт: www.iec.bg

“CHAMBER

Име на компанията: CHAMBER OF COMMERCE BULGARIA – ROMANIA
Bilateral-Chamber-of-commerce-Bulgaria-Romania

Сайт: www.bccbr.com

“Адвокатско

Име на компанията: Адвокатско дружество Попова и партньори
Popova-law

Сайт: www.studiolegalepopova.eu

Бизнес сектор: правни консултации

“Съюз

Име на компанията: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Сайт: www.org-bg.net

Бизнес сектор: хранително-вкусова промишленост

“Виа

Име на компанията: Виа Експо
VIA EXPO

Сайт: www.viaexpo.com

“BANCA

Име на компанията: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Banka-popolare

Сайт: www.popso.it

Бизнес сектор: bancario

“FIERA

Име на компанията: FIERA MILANO
Fiera-Milano

Сайт: www.fieramilano.it

“INEA-NATIONAL

Име на компанията: INEA-NATIONAL ECONOMIC AGRICULTURE INSTITUTE
INEA Сайт: www.inea.it

Бизнес сектор: public authority of research

“RIMINI

Име на компанията: RIMINI FIERA
RIMINI FIERA

Сайт: www.riminifiera.it

“UNIVERSITÁ

Име на компанията: UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI
UNIVERSITÁ CA' FOSCARI

Сайт: www.unive.it

Бизнес сектор: university

“UNIVERSITÁ

Име на компанията: UNIVERSITÁ BOCCONI
UNIVERSITÁ BOCCONI

Сайт: www.unibocconi.it

Бизнес сектор: university