Италианската търговска камара в България има удоволствието да съобщи на откриването на кампанията за 2017 членство!

Цените за Сдружението са :

Физически лица/ЕООД / ООД

€ 412 (BGN 800)

АД/ЕАД/Асоциации/Консорциуми/ Kамари

€ 773 (BGN 1500)

Членове  спонсори

€ 2550 (BGN 5000)

Членството в Италианска търговска камара в България е годишно, изтича на 31 декември от всяка календарна година и се подновява автоматично в случай, че не постъпи уведомление за друго.

 Желаещите да станат членове на Камарата следва да попълнят формуляр за членство и да го изпратят по е-mail на адрес info@camcomit.bg или по факс на номер 00359 2 944 08 69.

Информираме Ви, че заплащането на членския внос се извършва по банков път, като действащото законодателство предвижда издаване на сертификат за членство (не е предвидено издаване на данъчна фактура).

ПРАВА ПРИ ЧЛЕНСТВО

Придобиването на членство дава право на безплатно ползване и достъп до следните услуги и важи за следните категории членове Физически лица/ Юридически лица/Асоциации/Консорциуми/Kамари :

 • Преференциален достъп за предоставяне на услуги до департамент „ Членове и услуги за фирмите”
 • Достъп до мрежата от членове  за организиране на бизнес срещи и срещи за networking
 • Достъп до базата данни Pla.Net на Асокамерестеро и до споразуменията за преференциални услуги  договорени от Италианските търговски камари в България в 54 страни.
 • Ползване на намалени тарифи за предоставените  услуги, посочени в ценовата листа
 • Достъп до услуги за правна, счетоводна и данъчна консултация от кантори, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество
 • Достъп до преводачески услуги от агенции, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество
 • Достъп до „Програма за отстъпки” с хотели, туроператори, автомобили под наем и др. Подробна информация можете да намерите на специалната страница на сайта ( достъп с парола).
 • Приоритетен достъп до информация и услуги извършвани от отдел „Международно коопериране – Експертен съвет по Европейски програми и Стурктурни фондове „ към Италианска търговска камара в България ( виж информационна брошура в секция Документи на сайта на сдружението или в офиса)
 • Използване на заседателни зали в офиса на сдруженеито, оборудвани с мултимедия за фирмени представяния и работни срещи с партньори.
 • Получаване на дневен информационен електронен бюлетин Camcomit_Bg, на ежедневен бюлетин на италиански език Daily News, публикации на Камарата, секторни анализи и рапорти публикувани от Камарата, информационни материали от партньорите на Камарата, полезни за развитието на бизнес контактите между България и Италия.
 • 1 бр. изпращане по електронен път до всички останали членове с фирмена , брошура
 • или друга търговска информация (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове)
 • 1 бр. изпращане на рекламно съобщение или преференциални  условия, които фирмата предосатвя на останалите ленове (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове)
 • Сигнализиране на бизнес възможности, пряко свързани с предмета на дейност на съответния член
 • Участие в инициативи и събития за networking организирани от Камарата безплатно или на преференциални цени
 • Достъп до спонсорските планове на сдружението ( всяка фирма може да спонсорира дейностите на Камарата чрез отпечатване на лого, разпространение на информационни брошури или друго на основание спецификите на плана за спонсориране  2014/2015)
 • Атестат за членство в сдруженеито
 • Преференциални условия за реклама в информационните продукти на Камарата, както и в списания и други информационни издания, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество.

Категория ”Членове спонсори” имат възможност да ползват безплатно и следните услуги :

 •  Фирмено лого по време на информационни щандове на сдружението по време на инициативи и събития в Италия и България
 • Разпространение на рекламни материали на търговски и панаирни щандовете наети и ползвани от сдруженеито в Италия и България
 • Безплатен достъп и ВИП място по време на инизитиви и събития за networking организирани от Камарата
 • Реклама и промотиране посредством  информационните материали на Камарата и чрез информационни издания договорени от сдружението.