Възможностите за инвестиции в България са многобройни. За да знаете за тях в детайли, предлагаме ви да погледнете нашето ръководство ‘Investire in Bulgaria 2014‘. Тук можете да намерите описание на ключови сектори на икономиката България. Източник: Българска агенция за инвестиции