Експертният съвет обработва и разпространява информация относно поканите за кандидатстване по структурните фондове в България и програмите, управлявани пряко от Европейската комисия. Съветът информира за дейността на институциите и тяхното функциониране по отношение на структурните фондове. Предоставянето на точна информация относно същността, принципите и механизмите за кандидатстване по оперативните програми дава възможност за ефективно усвояване на средствата от ЕС.