Проекти и минали събития

Проекти и минали събития2018-11-28T18:00:57+02:00

CF logo pos orizz P207 ingleseУниверситетът „Ка` Фоскари” във Венеция, създаден през 1868 г. като „Реджа Скуола ди Комерчо” е един от най-известните италиански университети. Класифициран е като пети университет в Италия от Министерство на образованието и се счита за един най-добрите в Европа по отношение на предлаганите методи на  преподаване и прдоставеното обучение в икономическата, езиковата, научна и хуманистична материя.

Десетилетният опит на Ка` Фоскари  в областта на международните стажове, но също така и стратегическите цели, които университета си е поставил в своя план за тригодишно развитие накараха отдел „ Stage § Placement „ да поставят началото на  специални дейности за укрепване и разширяване на дейностите по организирането на стажове и предоставяне на възможности за работа на завършилите студенти на международно ниво .

 По-специално, като резултат от установените контакти по време на „International Careers Asia – Recruiting Event “ и също така позовавайки се на предишно постигнати споразумения и сътрудничества подписани от университета (с италиански организации и институции в икономическата, търговската, дипломатическата и културна област) се предвижда да се създадат в този вид  организации „Информационни бюра „Ка` Фоскари по света „ , целящи главно промотирането на международни стажове и работа” .  „Информационното бюро” представлява истински мост между университета, дипломиралите се студенти и фирмите, присъстващи в чуждата държава, в която информационното бюро е логистично създадено. Целта е да се насърчи сътрудничеството с бизнеса и да се създадат възможности за контакт между университета, младежите и света на международния труд.

 Цели

 Информационното и промоционално  бюро „Ка` Фоскари по света ” цели да насърчава развитието на двустранните взаимоотношения на международно, социално – културно и търговско ниво.

 Чрез Информационното бюро целим да:

 –          увеличим броя на международните фирми, които до постигнат споразумения с университета като организации домакини за стажове на студенти и дипломанти;

–           да се развият възможностите за назначаване и работа на дипломиралите се студенти в международни фирми;

–          да насърчим и задълбочим контактите за стартирането на проучвателни проекти  за събирането на материали, които да спомогнат за изготвянето на дипломните работи и/или докторати

–          да  промотираме университет ” Ка` Фоскари по света” и неговата оферта за обучение;

–          да дадем възможност на  студенти и/или дипломанти да работят в самото информационно бюро и да добият важен опит от стаж с обучение и професионално ориентиране;

–          да предложим подкрепа и помощ на пребиваващите  в страната италиански фирми и младежи.

 Информационното бюро  има за цел  проможионалните дейности да се извършват от самите студенти/дипломиращи се/дипломирани и/или докторанти по време на техния стаж под супервизията на експерти и по този начин да гарантират и  приемствеността на дейностите си.

 Първите пилотни Информационни бюра „ Ка` Фоскари по света” бяха открити в Япония – Токио и в Сингапур, в съответните Италиански търговски камари.

 В следствие на подписването на различни споразумения през 2013 и 2014 г. са активирани стажовете в Информационните бюра на 18 Италиански търговски камари в чужбина, участващи в проекта,  чийто списък е публикуван на институционалната страница на университет  „Ка` Фоскари” във Венеция.

 От 8 октомври 2012 г. е активно  Информационното бюро  “Ка` Фоскари по света”,в Италианската търговска камара в България, чиято цел е да подобри и ускори търговския и културен обмен между Италия и България и да насърчи интеграцията между университета и света на производството в чужбина чрез организиране на стажове и оферта от услуги за директни срещи между младите, университета и фирмите.

 Виж приложен файл

 Брошура „Ка` Фоскари по света” – Информационно бюро_2014

 За подробна информация и присъединявания,  молим да се свържете с нас:  cafoscari@camcomit.bg – Тел.: +359 (2) 846 32 80.

Immagine1

This website uses cookies and third party services. Ok