Обучения и курсове за професионална квалификация

Обучения и курсове за професионална квалификация2013-10-08T02:21:08+03:00

Благодарение на дългогодишния професионален опит на членовете на Съвета и на базата на конкретни запитвания, постъпващи от многобройни компании и организации, Съветът организира курсове за професионално обучение структурирани по строго определена теоретична и практическа методология с цел постигане на максимално висока степен на усвояване на знания и умения, покриващи всички очаквания за бъдеща професионална реализация.

Курсовете за професионална квалификация, организирани от Експертния съвет към Италианска търговска камара в България, предоставят необходимите знания и умения за професионално израстване и помагат на участниците да се превърнат в успешни мениджъри, професионалисти и бизнесмени, участващи в процесите на европейската интеграция. Програмите за обучение са ценен инструмент за кариерно развитие и разкриват нови хоризонти в професионален план.