Контакти

Контакти2022-11-16T21:31:51+02:00

Италианска търговска камара в България

Бул. ,,Княз Александър Дондуков” № 13, ет.3 – София 1000 България

Тел: +359 88 5187014

Имейл: info@camcomit.bg /ccie-bulgaria@legalmail.it
Уеб: www.camcomit.bg
работно време от 09.30 до 18.30

This website uses cookies and third party services. Ok