Мрежа на Асоциацията на италианските търговски камари в чужбина

Мрежа на Асоциацията на италианските търговски камари в чужбина2022-11-16T21:34:41+02:00

Assocamerestero е Асоциация на Италианските търговски камари в чужбина, създадена през 80 те години, с цел да придаде стойност на дейността на Камарите и за по-широка информираност на италианските и международни институции, както и на представтелите на бизнеса за тази мрежа.

Асоциацията се състои от 84 италиански търговски камари в чужбина, представени в 61 страни по света, с 160 обслужващи пункта, 20 000 членове (88% местни компании) и 300 000 компании (бизнесът, който работи около италианските търговски камари в чужбина).

Представителната функция и институционално лобиране на Асоциацията се подсилват от непрекъснатото търсене и обогатяване на сътрудничествата й с публични и частни субекти, както и от директните комуникационни дейности, насочени към италианските медии, институции и фирми.

Инструментите  за реализиране на проектните дейности в мрежата и за интернационализация са:

– рамкови договори, споразумения и сътрудничество с институционални и не институционални субекти;

– проекти за териториален маркетинг с Италианската камерна система;

– подкрепа на Италианските търговски камари в чужбина с цел да се засили тяхното развитието.

Италианска търговска камара в България е интегрална част от Асоциацията, която промотира дейности в подкрепа на “Made in Italy” на международно ниво.

Членуването в Италианска търговска камара в България означава да се станете член на мрежата от италиански тъговски камари в чужбина и да се възползвате от възможности за развиване на бизнес на глобално ниво. 

Кликнете тук, за да получите своето ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

За допълнителна информация можете да посетите сайта на асоциацията  www.assocamerestero.it

Рекламно видео, реализирано от CCIE dell’AREA EUROPA, състояща се от 600 милиона потребители!

This website uses cookies and third party services. Ok