Нашите публикации

Нашите публикации2016-09-12T19:06:40+03:00

Публикациите на Италианска търговска камара в България са насочени към всеки, който проявява интерес към нашата дейност, към инвестиции в България и към бизнес възможности на международно ниво.

Публикациите са в различни формати – на хартиен носител, в електронна форма, на български и италиански.

Бизнес гайд “Investire in Bulgaria” ( Инвестирай в България )

Гайда е съвсем нов информационен продукт, плод на внимателен анализ, направен през последната година и е породен от нарастващата необходимост на италианските предприемачи да получават полезна информация за международните пазари и в същото време е резултат от множество запитвания получени в нашия офис. В изданието може да се намери детайлна информация за българската икономика и за ключовите и сектори, както и съвети и насоки за инвестиране в България. Публикацията е налична само на италиански език.

http://issuu.com/camcomitbg/docs/guida_web?e=3271196/3711515

 

Бюлетин “Европа”

В тематичния бюлетин “Eвропа” можете да намерите информация за Оперативните програми в страната финансирани от фондовете на ЕС, конкурси и обществени поръчки, както и вскички инициативи на ЕС в България. Бюлетинът беше част от проект съфинансиран от Унионкамере Италия през 2007г. и е активен и до днес. От януари 2014г. ще се завърне при вас по-подробен и все така полезен с информация относно възможностите на фондовете на ЕС предoставяни на България.

http://issuu.com/camcomit/stacks/f225ddcd741b48d39eeadd2c9e98457c

Бюлетин “Eнергия и околна среда”

В тематичния бюлетин „Енергия и околна среда” можете да намерите пълна информация за сектор енергия и възобновяеми източници в България, както и възможности за финансиране и как можете да откриете или управлявате фирма от този бранш. Бюлетинът бе информационен инструмент на проект на Италианските търговски камари от Зона Европа и вече не е активен.

http://issuu.com/camcomit/stacks/0c8abce7f26a4a999c518215eb84bf32

Списание “Куриер Италия България”

Куриер Италия България, беше единственото двуезично издание на хартиен носител, което през април 2009 година отбеляза 10 години дейност в посока на насърчаване на политическите, икономически, търговски и културни връзки между двете страни. От януари 2013г. списанието не се издава, но е все още активен блогът посветен на същото, където можете да намерите архивирани всички броеве. http://corriereitaliabulgaria.wordpress.com/

This website uses cookies and third party services. Ok