Партньори

Партньори2016-07-22T15:05:21+03:00

За да изпълнява по най-добрия начин своята роля на свързващо звено между двете страни, Камарата поддържа официални контакти и връзки с основните български и италиански държавни и регионални органи, институции и администрации, сред които Посолство на Италианската Република в София, Италиански институт за външна търговия – ИЧЕ София, Италиански културен институт, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р.България, Посолство на Р.България в Рим, почетните консулства на Р.България в Италия, като работи в тясна връзка с обширната мрежа от български и италиански търговски камари.

През изминалите години бяха сключени важни споразумения за сътрудничество с местни партньори, сред които Българска търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена камара – Пловдив и други териториални търговско-промишлено палати, Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, Българска агенция за инвестиции, редица браншови и двустранни камари, значими бизнес организации като Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Постоянният ръст на информационния поток, произтичащ от тази развита партньорска мрежа, води до умножаване на контактите и дава възможност за разработване и разпространяване на нови търговско-икономически възможности сред стопанските субекти на двете страни.

[accordion collapsible=”true”]
[pane title=”Национална Асоциация Хотел Ресторант Кафетерия – HO.RE.CA”]Име на компанията: Национална Асоциация Хотел Ресторант Кафетерия – HO.RE.CA
xopeka

Сайт: www.xopeka.com

Бизнес сектор: horeca[/pane]

[pane title=”Български Икономически Форум”]Име на компанията: Български Икономически Форум
BEF

Сайт: www.biforum.org

Бизнес сектор: организатор на събития[/pane]

[pane title=”Сдружение Български врати, прозорци и фасади”]Име на компанията: Сдружение “Български врати, прозорци и фасади”
BULGARIAN ASSOCIATION OF DOORS AND WINDOWS

Сайт: www.bulwindoors.org

[/pane]

[pane title=”Асоциацията на месопреработвателите в България”]Име на компанията: Асоциацията на месопреработвателите в България
AMB-1

Сайт: www.amb-bg.com

Бизнес сектор: хранително-вкусова промишленост[/pane]

[pane title=”Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост”]Име на компанията: Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост BBCWFI

Сайт: www.timberchamber.com

Бизнес сектор:  дървообработваща и мебелна промишленост[/pane]

[pane title=”Асоциация на Млекопреработвателите в България”]Име на компанията: Асоциация на Млекопреработвателите в България
Асоциация на Млекопреработвателите в България

Сайт: www.milkbg.org

Бизнес сектор:  хранително-вкусова промишленост[/pane]

[pane title=”Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката”]Име на компанията: Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката
BASEL

Сайт: www.bcee-bg.org

Бизнес сектор: електроника[/pane]

[pane title=”Националната лозаро-винарска камара”]Име на компанията: Националната лозаро-винарска камара
NVWC

Сайт: www.bulgarianwines.org

Бизнес сектор: хранително-вкусова промишленост[/pane]

[pane title=”Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия”]Име на компанията: Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
BSMEPA

Сайт: www.sme.government.bg

[/pane]

[pane title=”Интер Експо Център”]Име на компанията: Интер Експо Център
Интер Експо Център

Сайт: www.iec.bg[/pane]

[pane title=”CHAMBER OF COMMERCE BULGARIA – ROMANIA”]Име на компанията: CHAMBER OF COMMERCE BULGARIA – ROMANIA
Bilateral-Chamber-of-commerce-Bulgaria-Romania

Сайт: www.bccbr.com[/pane]

[pane title=”Адвокатско дружество Попова и партньори”]Име на компанията: Адвокатско дружество Попова и партньори
Popova-law

Сайт: www.studiolegalepopova.eu

Бизнес сектор: правни консултации[/pane]

[pane title=”Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци”]Име на компанията: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Сайт: www.org-bg.net

Бизнес сектор: хранително-вкусова промишленост[/pane]

[pane title=”Виа Експо”]Име на компанията: Виа Експо
VIA EXPO

Сайт: www.viaexpo.com[/pane]

[pane title=”BANCA POPOLARE DI SONDRIO”]Име на компанията: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Banka-popolare

Сайт: www.popso.it

Бизнес сектор: bancario[/pane]

[pane title=”FIERA MILANO”]Име на компанията: FIERA MILANO
Fiera-Milano

Сайт: www.fieramilano.it[/pane]

[pane title=”INEA-NATIONAL ECONOMIC AGRICULTURE INSTITUTE “]Име на компанията: INEA-NATIONAL ECONOMIC AGRICULTURE INSTITUTE
INEA Сайт: www.inea.it

Бизнес сектор: public authority of research[/pane]

[pane title=”RIMINI FIERA”]Име на компанията: RIMINI FIERA
RIMINI FIERA

Сайт: www.riminifiera.it[/pane]

[pane title=”UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI”]Име на компанията: UNIVERSITÁ CA’ FOSCARI
UNIVERSITÁ CA' FOSCARI

Сайт: www.unive.it

Бизнес сектор: university[/pane]

[pane title=”UNIVERSITÁ BOCCONI”]Име на компанията: UNIVERSITÁ BOCCONI
UNIVERSITÁ BOCCONI

Сайт: www.unibocconi.it

Бизнес сектор: university[/pane]
[/accordion]

This website uses cookies and third party services. Ok