СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Публикувано в 17.48ч

София, 16.09. 2022г.

Относно: СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Членовете на Управителният съвет на Италианска търговска камара в България, Марко Монтеки, Алена Георгиева, Иво Русев, Жан Талмон и Георги Бебечев в съответствие с чл. 26 на ЗЮЛНЦ и чл.10 от Устава, свиква извънредно Общо събраниена членовете на сдружението на 18 октомври 2022г. в 17:00 ч. в София, 1000, Гранд хотел София, ул. Гурко 1.

Дневен ред: 

  1. Представяне на отчет от страна на Членовете на УС и на Президента
  2. Изключване на членовете на камерата, които не са заплатили членски внос и такива които не спазват Устава на Сдружението. Приемане на нови членове
  3. Допълнение и изменение на Устава на Сдружението (седалище и адрес на управлени)
  4. Изменения в броя и състава на УС; освобождаване от длъжност и назначаване на нови членове на УС;
  5. Разни.

Уведомяваме всички членове, че на Общото събрание са поканени да присъстват Н. Пр. г-жа Джузепина Дзара – посланичка на Италия в България и Заместник-ръководителят на мисията и завеждащ търговско-икономически отдел, г-н Франческо Калдероли съгласно чл.12, т.2 от Устава на сдружението и чл.7 от Закон № 518/70.

Всички членове на сдружението са поканени да присъстват лично или чрез упълномощен представител (съгласно чл.7, т.3 от Устава). При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл.11 от действащия Устав, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Напомняме Ви също, че съгласно чл.29 (ал.2) от Устава на сдружението, членовете, които не са заплатили годишния членски внос до датата на редовното Общо събрание губят правото си да участват в същото.

Материалите по свикване и провеждане на Общото събрание се предоставят на всеки член при поискване от УС.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПЪЛНОМОЩНО

2022-10-11T14:32:18+03:00Settembre 16th, 2022|
This website uses cookies and third party services. Ok