Общи бизнес услуги

Общи бизнес услуги2015-06-10T19:12:54+03:00

Информация за фирма

Предоставяне на основни данни за фирма: собственик, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща, идентификационен номер на фирмата и др.

 • Нечленуващи: 30 евро
 • Членове: безплатно

 

Бизнес възможност

 • Нечленуващи: по оферта
 • Членове: безплатно

 

Митнически режими, норми и регламенти

 • Нечленуващи: по оферта
 • Членове: безплатно

 

Актуално състояние на фирма

Предоставя се цялата налична информация за фирмата налична в Търговски регистър на фирмите в Италия

 • Номер и място на регистрация в Регистър на фирмите
 • Седалище
 • Дейност
 • Капитал
 • Име на усправител/ собственик
 • Други
 • Поради обема на актуалните състояния от 1 до 10/15 страници се прави извадка на основната информация, а целите текстове се превеждат по заявка и срещу заплащане.

Цена на услугата:

 • Нечленуващи: 50 за фирма
 • Членове: отстъпка 20%

 

Предпроектно проучване

 • Нечленуващи: по оферта
 • Членове: безплатно

 

Проучване на пазара

Информация на италианския пазар, статистика и проучване

 • Нечленуващи: по оферта
 • Членове: отстъпка 20% от офертната цена
This website uses cookies and third party services. Ok