Бизнес срещи и B2B

Бизнес срещи и B2B2015-03-22T09:23:34+02:00

Италианска търговска камара в България има за основна цел да отговаря на нуждите на българските и италиански предприемачи, намирайки най-добрите решения за максимален от срещата на пазарите на двете страни.

Камарата, за целите на своята дейност по намиране на потенциални български партньори, организира, работни срещи между българския и италиански бизнес насърчавайки сключането на търговски споразумения.

 

Услугата е структурирана в следните фази:

Фаза 1, Анализ на данните и подбор на потенциални партньори

 • Анализ на фирмения профил и на документите предоставени от клиента
 • Окомплектоване на документите и/или рекламните материали и превод на местия език (безплатно до макс 2 страници – общо 3600 знака с интервали)
 • Изработване на текст на писмо за представяне на клиента и евентуален въпросник ако е предоставен от клиента
 • Търсене и подбор на потенциални партньори
 • Мейлинг до потенциално заинтересуваните фирми
 • Телефонна проверка за получаване на материала и проверка на интереса на макс. 30 %
 • Финален рапорт с информация за фирмите, с които е контактувано

 

Цена на услугата:

 • Нечленуващипри запитване
 • Членове: отстъпка  10% от офертната цена

Допълнителен превод на рекламни материали ( презентации, каталози, ценови лиси и др. ) италиански-български-италианки.

Цена на услугата

 • Нечленуващи: 10/12 евро/страница
 • Членове: отстъпка  10%

 

Фаза 2, Организиаране на срещи

Изготвяне на календар от срещи, минимум 4/5 срещи. Календарът от срещи се изпраща в работен вариант 1 седмица преди началото на мисията.

Цена на услугата

 • Нечленуващи: при запитване
 • Членове: отстъпка  20% от офертната цена
This website uses cookies and third party services. Ok