Езикови преводи

Езикови преводи2015-03-22T09:22:03+02:00

Устен превод

Услуга за превод италиански/български/италиански от квалифициран двуезичен персонал или от външни професионалисти

  • Нечленуващи: 20 евро/час, до 4 часа. 100 евро/ден
  • Членове: 15 евро/час, до 4 часа. 70 евро/ден .

 

Писмен превод

При стандарт за страница : 1800 знака с включени интервали

  • Нечленуващи: 10 – 15 евро/страница*
  • Членове: отстъпка 30%

* по-висока цена може да се приложи за строго технически преводи.