Защо да станеш член?

Защо да станеш член?2018-11-28T17:48:02+02:00

Италианската търговска камара в България има удоволствието да съобщи на откриването на кампанията за 2018 членство!

Цените за Сдружението са:

Физически лица/ЕООД / ООД                € 412 (BGN 800)

АД/ЕАД/Асоциации/Консорциуми/ Kамари             € 773 (BGN 1.500)

Членове  спонсори                € 2.550 (BGN 5.000)

Благотворителни членове          € 5.113 (BGN 10.000)

 

Членството в Италианска търговска камара в България е годишно, изтича на 31 декември от всяка календарна година и се подновява автоматично в случай, че не постъпи уведомление за друго.

Желаещите да станат членове на Камарата следва да попълнят формуляр за членство и да го изпратят по е-mail на адрес info@camcomit.bg или по факс на номер 00359 2 944 08 69.

Информираме Ви, че заплащането на членския внос се извършва по банков път, като действащото законодателство предвижда издаване на сертификат за членство (не е предвидено издаване на данъчна фактура).

 

 

ПРАВА ПРИ ЧЛЕНСТВО

Придобиването на членство дава право на безплатно ползване и достъп до следните услуги и важи за следните категории членове Физически лица/ Юридически лица/Асоциации/Консорциуми/Kамари :

 • Преференциален достъп за предоставяне на услуги до департамент „ Членове и услуги за фирмите”
 • Достъп до мрежата от членове  за организиране на бизнес срещи и срещи за networking
 • Достъп до базата данни Pla.Net на Асокамерестеро и до споразуменията за преференциални услуги  договорени от Италианските търговски камари в България в 54 страни.
 • Ползване на намалени тарифи за предоставените  услуги, посочени в ценовата листа
 • Достъп до услуги за правна, счетоводна и данъчна консултация от кантори, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество
 • Достъп до преводачески услуги от агенции, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество
 • Достъп до „Програма за отстъпки” с хотели, туроператори, автомобили под наем и др. Подробна информация можете да намерите на специалната страница на сайта ( достъп с парола).
 • Приоритетен достъп до информация и услуги извършвани от отдел „Международно коопериране – Експертен съвет по Европейски програми и Стурктурни фондове „ към Италианска търговска камара в България (виж информационна брошура в секция Документи на сайта на сдружението или в офиса)
 • Използване на заседателни зали в офиса на сдруженеито, оборудвани с мултимедия за фирмени представяния и работни срещи с партньори.
 • Получаване на дневен информационен електронен бюлетин Camcomit_Bg, на ежедневен бюлетин на италиански език Daily News, публикации на Камарата, секторни анализи и рапорти публикувани от Камарата, информационни материали от партньорите на Камарата, полезни за развитието на бизнес контактите между България и Италия.
 • 1 бр. изпращане по електронен път до всички останали членове с фирмена , брошура
 • или друга търговска информация (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове)
 • 1 бр. изпращане на рекламно съобщение или преференциални  условия, които фирмата предосатвя на останалите ленове (по заявка и договорени със секретариата на Камарата срокове)
 • Сигнализиране на бизнес възможности, пряко свързани с предмета на дейност на съответния член
 • Участие в инициативи и събития за networking организирани от Камарата безплатно или на преференциални цени
 • Достъп до спонсорските планове на сдружението (всяка фирма може да спонсорира дейностите на Камарата чрез отпечатване на лого, разпространение на информационни брошури или друго на основание спецификите на плана за спонсориране  2018)
 • Атестат за членство в сдруженеито
 • Преференциални условия за реклама в информационните продукти на Камарата, както и в списания и други информационни издания, с които Камарата е сключила договори за сътрудничество.

 

Категория ”Членове спонсори” имат възможност да ползват безплатно и следните услуги :

 • Фирмено лого по време на информационни щандове на сдружението по време на инициативи и събития в Италия и България
 • Разпространение на рекламни материали на търговски и панаирни щандовете наети и ползвани от сдружението в Италия и България
 • Безплатен достъп и ВИП място по време на инициативи и събития за networking организирани от Камарата
 • Реклама и промотиране посредством информационните материали на Камарата (уеб сайт, електронен бюлетин, информационен бюлетин, двуезично списание) и чрез информационни издания договорени от сдружението чрез
 • Банер в интернет сайта на Камарата (р-р 940 х 350 с линк към фирмения сайт) за 1 година  и възможност за обновяване (след договаряне със секретариата на сдружението)
 • Банер (р-р 940 х 350 с линк към фирмения сайт) в дневния информационен бюлетин на италиански език на Камарата
 • Фирмено лого ( eps,gif, jpeg) с линк към фирмения сайт в посветената на членовете част от ежедневния информационен бюлетин
 • Публикуване на статия или информация в секция „Новини от членовете” на сайта на сдружението
This website uses cookies and third party services. Ok