Отстъпки за членове

Отстъпки за членове2015-05-18T16:29:01+03:00

Италианска търговска камара в България прилага  отстъпки от цените на предоставяните услуги за своите членове.

Освен това членовете на Камарата ползват споразумения и преференциални цени по споразумения сключени от Камарата с хотели, ресторанти, адвокатски кантори, счетоводни къщи и други в България.

Членската карта позволява ползването на многобройни преференции в целия свят благодарение на над 800 споразумния сключени от италианските търговски камари в чужбина ( преференциални тарифи за хотели, ресторанти, офиси за автомобили под наем и др. )

This website uses cookies and third party services. Ok