Ключови сектори

Ключови сектори2014-04-27T18:20:40+03:00

Възможностите за инвестиции в България са многобройни. За да знаете за тях в детайли, предлагаме ви да погледнете нашето ръководство ‘Investire in Bulgaria 2014‘. Тук можете да намерите описание на ключови сектори на икономиката България. Източник: Българска агенция за инвестиции

This website uses cookies and third party services. Ok