Полезни връзки

Полезни връзки2016-12-03T17:04:42+02:00

Институции и асоциации в България

 

AMBASCIATA D’ITALIA A SOFIA – Посолство на Италия в София

Италиански посланик в България, Негово превъзходителство г-н Стефано  Балди

Ул. Шипка, 2

1000 София, България

Телефон: +359 2921 73 00

Fax: +359 2 980 37 17

и-мейл: ambasciata.sofia@esteri.it

Уеб сайт: www.ambsofia.esteri.it

 

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

ИЧЕ – Агенция за промоция в чужбина и интернационализация на италианските фирми

Директор, Чинция Бруно

бул. „ Княгиня Мария – Луиза” 2

Бизнес Център ЦУМ,  ет. 5

1000 София, България

Тел.: +359 2 986 15 74, 986 16 18

Факс: +359 2 981 73 46

и-мейлl: sofia@ice.it

Интернет страница: www.italtrade.com

 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA – Италиански Културен Институт

Директор, Луиджина Педи

Ул. Париж 2B

1113 София, България

Телефон: +359 2971 47 95/7

Fax: +359 2 971 47 98

и-мейл: iicsofia@esteri.it

Интернет страница: www.iicsofia.esteri.it

 

RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN BULGARIA– Представителство на ЕК в София

Ул. Раковски, 124

1000 София, България

Телефон: +359 2933 52 52

Fax: +359 2 933 52 33

и-мейл: comm-rep-sof@ec.europa.eu

Интернет страница: www.ec.europa.eu/bulgari

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA- Министерство на Икономиката

Министър,  Божидар Лукарски

Ул. Славянска, 8

1000 София, България

Телефон: +359 2 940 7001

Fax: +359 2 987 2190; +359 2 981 9970

и-мейл: e-docs@mee.government.bg

Интернет страница: www.mi.government.bg

 

AGENZIA BULGARA DEGLI INVESTIMENTI  – Българска Агенция за инвестиции

Изпълнителен директор, Стамен Янев

Ул. Аксаков, 31

1000 София, България

Телефон: +359 2 985 5500

Fax: +359 2 980 1320

и-мейл: iba@investbg.government.bg

Интернет страница: www.investbg.government.bg

 

 

Институции в Италия

 

AMBASCIATA DI BULGARIA A ROMA – Българско посолство в Рим

Български посланик в Италия, Негово превъзходителство г-н Марин Райков

Ул. Пиетро Паоло Рубенс, 21

00197 Рим, Италия

 

Телефон: +39 06 322 46 40/3

Fax: +39 06 322 61 22

и-мейл: embassy@bulemb.it

Интернет страница: www.amb-bulgaria.it

This website uses cookies and third party services. Ok