„Universitas Mercatorum”: проекта за интернационализация тръгва от България

Именно от България, европейска страна, където в момента се провежда Председателството на Съвета на Европейския съюз, започва проектът за интернационализация на „Universitas Mercatorum” – университет на италианските търговски камари, първият изцяло италиански „Startup University”. Той има за цел създаването на иновативни академични пътища, подпомогнати от бизнес инкубатор и ускорител, със специално внимание върху света на стартиращите предприятия: как да се развие една предприемаческа идея, стратегии за комерсиализацията на продуктите, как да се съберат фондове с „crowfunding” и много други. Става въпрос за първото публично-частно партньорство (под контрола на италианските търговски камари) за управлението на университета, създаден с целта да поеме ръководството в обучението на предприятията.

Откриването на новото седалище на „Universitas Mercatorum” в София бе предмет на договора, който университетът, „създаден от предприятията за предприятията”, подписа с Италианска търговска камара в България на 12 март 2018 по случай Европейската конференция „EURONETItalian Networking around Europe: INnovation and INTERNATIONalization in DIGITAL SOCIETY within the Bulgarian Presidency of EC 2018. Тя бе иницииран от ИТКБ и се проведе в рамките на две важни събития: Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и двугодишната среща на 30-те италиански търговски камари в чужбина – Зона Европа, понастоящем координирани от търговската камара в България.

„Това е една важна инициатива за света на предприятията и за развиване на уменията и човешкия капитал, която има основно значение за растежа и развитието на икономиките и на местните и европейските предприятия”, заяви председателят на ИТКБ и председател на италианските търговски камари в чужбина – зона Европа, Марко Монтеки. „Европейската конференцията, която организирахме бе един повод за институционална и икономическа среща между европейски „decision makers” по темите за дигиталната икономика и професиите на бъдещето, за развитието на Европа в областта на високотехнологичната индустрия, за скорошното провъзгласяване на София като “EU Digital Capital of Markets” и за интернационализацията на малки и средни предприятия на европейските пазари в дигиталната ера. В нея взеха участие италианските търговски камари от зона Европа.”, продължи Марко Монтеки.

„Бих искал също да подчертая, че инициативата на „Universitas Mercatorum” е част от един по-голям проект, наречен „EUROPEAN MERCATORUM UNIVERSTY”, който има за цел да изнесе в Европа модела „UNIMERCATORUM”, благодарение и на сътрудничеството, което ще започне през следващите месеци, между 30-те Италиански търговски камари в чужбина – зона Европа”, каза в заключение председателят Монтеки.

 

 

2018-07-18T15:23:14+03:00юли 18th, 2018|0 Comments